Vizyonumuz

Gelişen teknolojinin sonucunda küçülen bir dünyada büyüyen globalleşen bir pazar ve rekabet. Siyasi sınırların yerinde kaldığı ve ticari sınırların ortadan kalktığı, ürettiği mal ve hizmetine güvenen firmaların ürün ve hizmetlerini herkese ve her bölgeye satma imkanı sağlamıştır.
Globalleşme pazar rekabetini daha da artıracak ve tahmin edilmeyen boyutlara ulaştıracaktır. Ancak bu gelişmeler beraberinde tehdit ve fırsatları da yaratacaktır. Tehditler; şiddetlenen rekabet ve belirsizlik, fırsatlar; ise daha fazla pazar olacaktır


Ülkemizde pazarlama departmanları, gider yaratan birimler olarak görülmüş ve reklama yapılan yatırımın geri dönüşünün uzun süreli ve belirsiz olmasından dolayı hep ikinci plana atılmıştır. Günümüzde yıllık ciroları milyon dolarları aşan şirketler bile pazarlama departmanları kurmakta tereddüt etmekte ve genelde bu hizmeti dışarıdan (outsourcing) temin etmektedirler. Çünkü; pazarlama faaliyetlerinin güçlü olmasıyla daha fazla müşteriye ulaşılabildiği ve pazar payının da aynı oranda arttığı gerçeğini kabul etmişlerdir.

Aynı pazarlama mantığı ile “IŞIK TEDARİK” de sizlere sunduğu hizmetleri kendi bünyesinde profesyonel kadrosuyla temin etmekte. Böylece maliyetlerin azalmasına katkı sağlanmış, hem de bilgi ve deneyimlerini pazarlama mantığı çerçevesinde hizmete dönüştürmüştür.

IŞIK TEDARİK